Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

2 điểm mới trong cải cách thuế Nhật Bản năm 2024

Năm nay, các luật thuế liên quan đến nhà ở, như giảm thuế thế chấp và các biện pháp tiết kiệm thuế đối với chung cư cao tầng, sẽ được xem xét cùng với việc cải cách thuế để khuyến khích chuyển nhượng tài sản. Trong đó, việc “giảm thuế thế chấp” làm giảm giới hạn trên của số tiền vay đủ điều kiện được giảm thuế kể từ thời điểm chuyển đến ở vào tháng 1.

Ví dụ: Giới hạn trên cho một ”nhà ở chất lượng cao lâu dài” với hiệu suất sử dụng năng lượng tốt và khả năng chống động đất là từ 50 triệu yên đến 45 triệu yên.

Tuy nhiên, từ góc độ hỗ trợ nuôi con, giới hạn trên hiện tại sẽ được duy trì đối với các hộ gia đình có con và hộ gia đình có một vợ/chồng dưới 39 tuổi. Hệ thống ngăn chặn việc tìm cách trốn thuế khi thừa kế chung cư cao tầng cũng sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024.

Những tài sản có số lượng căn hộ lớn, chẳng hạn như chung cư cao tầng, tỷ lệ sở hữu đất trên một đơn vị là nhỏ và nếu dựa trên giá trị định giá làm cơ sở tính thuế thừa kế thì sẽ không hợp lý. Do có trường hợp giá trị thấp hơn giá trị đó nên giá trị định giá sẽ bằng ít nhất 60% “giá trị thị trường” do cách tính toán mới mà Cơ quan Thuế Quốc gia đưa ra. Cùng với đó, cải cách thuế sẽ được thực hiện để khuyến khích chuyển giao tài sản từ người già sang thế hệ trẻ.

Hệ thống thuế phát sinh khi thừa kế, nêu rằng quà tặng dưới 25 triệu yên được miễn thuế và sau đó được cộng lại vào thời điểm thừa kế để tính số tiền thuế. Trước đây luật yêu cầu tất cả quà tặng dù nhỏ cũng phải được khai báo, tuy nhiên nếu dưới 1,1 triệu yên/năm thì không cần khai báo khi thừa kế. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ mở rộng hệ thống thuế ưu đãi NISA dành cho các nhà đầu tư cá nhân, quy định khoảng thời gian mà cổ phiếu và các tài sản khác có thể được miễn thuế không giới hạn và tăng giới hạn lên 18 triệu yên.