Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

4 biển báo đặc biệt về người điều khiển xe ô tô tại Nhật Bản

Dấu hiệu người mới lái xe

Hình dạngngười mới lái xe
Đối tượng mục tiêuNhững người đã có giấy phép lái xe (GPLX) ô tô cỡ vừa hoặc ô tô thông thường và đã được cấp phép dưới 1 năm (có quy định miễn trừ).Người đã nhận được GPLX xe cỡ vừa sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 (luật sửa đổi) và thời gian GPLX ô tô bán trung hoặc GPLX phổ thông bị giữ (không bao gồm thời gian GPLX bị tạm giữ), nếu tổng số chưa đạt đến 1 năm thì người lái xe phải hiển thị nó không chỉ khi lái xe ô tô cỡ vừa mà còn khi lái xe ô tô bình thường.
Nghĩa vụ dán biển báoNếu không dán biển báo là vi phạm Luật giao thông đường bộ.• Hình phạt:Xe lớn (cỡ vừa): 6.000 yênXe thường: 4.000 yên• Phạt hành chính: 1 điểm
Đối tượng xe mục tiêuXe cỡ vừaXe thường (kể cả xe mini)

Dấu hiệu người lái xe cao tuổi

Hình dạngngười cao tuổi lái xeCác biển báo dành cho người lái xe cao tuổi truyền thống cũng có thể được sử dụng trong thời điểm hiện tại.người cao tuổi lái xe
Đối tượng mục tiêuNhững người từ 70 tuổi trở lên có giấy phép lái xe ô tô thông thường.
Nghĩa vụ dán biển báoKhuyến khích cố gắng thực hiện. Không có hình phạt nếu không dán biển báo
Đối tượng xe mục tiêuXe thường (kể cả xe mini)

Dấu khiếm thính

Hình dạngdấu khiếm thính
Đối tượng mục tiêuNhững người có giấy phép lái xe ô tô cỡ vừa hoặc ô tô bình thường, có giấy phép lái xe có điều kiện với lý do họ bị khiếm thính ở mức độ cụ thể theo quy định của chính phủ.
Nghĩa vụ dán biển báoNếu không dán biển báo là vi phạm Luật giao thông đường bộ.• Hình phạt:Xe lớn (cỡ vừa): 6.000 yênXe thường: 4.000 yên• Phạt hành chính: 1 điểm
Đối tượng xe mục tiêuXe cỡ vừaXe thường (kể cả xe mini)

Dấu khuyết tật về thể chất

Hình dạngdấu khuyết tật thể chất
Đối tượng mục tiêuNhững người có giấy phép lái xe ô tô cỡ tiêu chuẩn và có các điều kiện đi kèm với giấy phép vì họ bị khuyết tật về thể chất.
Nghĩa vụ dán biển báoKhuyến khích cố gắng thực hiện. Không có hình phạt nếu không dán biển báo
Đối tượng xe mục tiêuXe thường (kể cả xe mini)

Quy định chung

1. Vị trí hiển thị

Vị trí dễ nhìn cách mặt đất ít nhất 0,4 mét và không quá 1,2 mét ở cả phía trước và phía sau xe (Không được gắn vào kính chắn gió do quy định về tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện giao thông đường bộ)

2. Quan sát của những người lái xe khác

Khi người mục tiêu hiển thị nêu trên hiển thị biển báo (ký hiệu) tương ứng điều khiển xe cỡ vừa hoặc bình thường (phương tiện mục tiêu hiển thị), nếu thay đổi hướng đi khiến người khác không thể giữ khoảng cách quy định giữa các xe, đó là vi phạm luật Giao thông đường bộ.

2.1.Hình phạt:

  • Xe cỡ lớn (bao gồm cả xe cỡ vừa và cỡ nhỏ): 7.000 yên
  • Xe thường: 6.000 yên
  • Xe máy: 6.000 yên
  • Đặc biệt nhỏ: 5.000 yên

2.2. Phạt hành chính: 1 điểm