Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

4 bước tải Hóa đơn hoàn thuế của từng giao dịch ở DCOM

Đây là tính năng giúp Quý khách có thể tải hóa đơn theo từng giao dịch (của từng người nhận riêng biệt), để dễ dàng làm giảm/hoàn thuế khi cần.

Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng DCOM.

Tại màn hình của Ứng dụng, bấm nút Menu (nút có 3 gạch ngang) ở góc trái màn hình để tìm chức năng “Tra cứu lịch sử giao dịch”.

Bước 2: Bấm chọn “Tra cứu lịch sử giao dịch”.

Truy cập menu “Tra cứu lịch sử giao dịch” để mở màn hình hiển thị tất cả giao dịch mà Quý khách đã thực hiện. Từ đó, Quý khách có thể tiến hành chọn giao dịch cần xuất hoá đơn chuyển tiền để làm hoàn thuế.

Bước 3: Bấm biểu tượng tải xuống.

Tại màn hình của Tra cứu lịch sử giao dịch, tìm đến giao dịch cần xuất hoá đơn hoàn thuế và bấm vào biểu tượng tải xuống.

Bước 4: Bấm nút mũi tên hướng lên để tiến hành tải/in hóa đơn.

Sau khi Ứng dụng hiển thị hóa đơn, Quý khách vui lòng bấm mũi tên theo như ảnh và tiến hành tải Hoá đơn hoàn thuế theo hướng dẫn từ bước 3.3

hư vậy là Quý khách có thể tự tải hoá đơn hoàn thuế theo từng giao dịch/người nhận bất kỳ ngay trên Ứng dụng.