Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

62% công ty Nhật Bản tăng lương cơ bản trong năm 2023

Theo số liệu khảo sát của Bộ tài chính Nhật Bản, trong bối cảnh lạm phát, tổng cộng có 62,1% các công ty ở Nhật Bản đã tăng hoặc có kế hoạch tăng lương cơ bản trong năm tài chính 2023. Số lượng này tăng mạnh so với mức 38,7% của năm trước khi các công ty nỗ lực tìm cách thu hút nhân lực và đưa ra mức lương phù hợp với tình hình giá cả tăng cao.

Cuộc khảo sát cho thấy, xu hướng tăng lương cơ bản đặc biệt đáng chú ý trong lĩnh vực phi sản xuất, với 56,0% công ty nói rằng họ có hoặc sẽ tăng lương, trong khi tỷ lệ của năm trước chỉ là 28,8%. Trong lĩnh vực sản xuất, con số này là 69,8%, tăng từ 52,0% của năm 2022. Mức tăng lương từ 3% trở lên được ghi nhận đối với 37,3% doanh nghiệp đã tăng lương cơ bản hoặc dự định tăng, tỷ lệ này của năm trước chỉ là 13,7%.

Khi được hỏi về lý do tăng lương, bao gồm lương cơ bản và tiền thưởng, 80,4% doanh nghiệp cho biết đây là 1 cách thức giúp họ “nâng cao động lực làm việc của người lao động, cải thiện điều kiện lao động và ngăn nhân viên rời bỏ công việc.” khoảng 64% cho biết họ làm như vậy “để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tăng giá hàng hóa.”

Trong số những doanh nghiệp được hỏi, một công ty bán lẻ ở miền Tây Nhật Bản nói: “Vào thời điểm ít người tìm kiếm công việc bán hàng và dịch vụ khách hàng, chúng tôi không thể có đủ lao động trừ khi cải thiện điều kiện lao động ở mức phù hợp.”

Cuộc khảo sát thực hiện ở khoảng 1.200 công ty, bao gồm khoảng 500 công ty quy mô lớn và 700 công ty vừa và nhỏ, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4. Tỷ lệ phần trăm công ty có hoặc có kế hoạch tăng lương cơ bản trong năm tài khóa 2023 được tính toán dựa trên tham số khoảng 1.000 công ty, ngoại trừ các công ty không trả lời câu hỏi hoặc không rõ ràng.

Việc tăng lương diễn ra sau khi Thủ tướng Kishida Fumio kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tăng lương để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình do giá cả từ thực phẩm đến xăng dầu tăng vọt. Theo dữ liệu của chính phủ, lạm phát tiêu dùng ở Nhật Bản đã tăng lên 3,0% trong năm tài chính 2022 đến tháng 3 năm 2023, tốc độ nhanh nhất trong 41 năm trở lại đây.

Các công ty cũng bị áp lực phải cải thiện điều kiện lao động để thu hút nhân lực toàn cầu vì mức lương ở Nhật Bản vẫn tương đối thấp so với các nước phát triển khác. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tiền lương của Nhật Bản là thấp nhất trong số các quốc gia công nghiệp hóa G7.

Dữ liệu cho thấy mức lương trung bình ở Nhật Bản đã tăng khoảng 6% vào năm 2021 từ năm 1990 lên 39.711 USD, tạo ra sự tương phản rõ rệt với Hoa Kỳ, quốc gia đã tăng khoảng 50% trong cùng giai đoạn 1990-2021.