Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

9 thay đổi từ 4/2023 có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ở Nhật của bạn

Tổng hợp các thay đổi liên quan đến chủ đề tài chính và trẻ em vào đầu tháng 4 năm 2023 tại Nhật Bản, bao gồm cả việc ra mắt một cơ quan mới dành cho trẻ em và gia đình.

1, Ra mắt Cơ quan Trẻ em và Gia đình

Cơ quan Trẻ em và Gia đình mới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các chính sách liên quan đến trẻ em, củng cố phản ứng của chính phủ đối với các vấn đề bao gồm lạm dụng, bắt nạt và giảm tỷ lệ sinh.

2, Tăng trợ cấp sinh con

Trợ cấp sinh con một lần tăng từ 420.000 yên lên 500.000 yên.

3, Nghỉ phép với mục đích chăm con dành cho nam giới

Theo luật sửa đổi, các công ty có hơn 1.000 nhân viên hiện phải báo cáo hàng năm tỷ lệ nhân viên nam nghỉ chăm con.

4, Tăng lương hưu/nenkin

Các khoản thanh toán lương hưu công cộng tăng 2,2% đối với những người từ 67 tuổi trở xuống và 1,9% đối với những người từ 68 tuổi trở lên (giảm về giá trị thực do giá cả tăng).

5, Tăng lương làm thêm giờ

Các công ty vừa và nhỏ phải trả thêm ít nhất 50% cho công việc làm thêm hàng tháng vượt quá 60 giờ, tăng từ mức ít nhất 25%, ngang bằng với các công ty lớn.

6, Tiền lương kỹ thuật số

Giờ đây, tiền lương có thể được trả trực tiếp vào tài khoản thanh toán trên điện thoại thông minh, chẳng hạn như PayPay, thay vì tài khoản ngân hàng.

7, Tăng phí sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tiêu chuẩn

Để khuyến khích việc tích hợp thẻ BHYT với thẻ My Number, phí sử dụng thẻ BHYT không tích hợp sẽ tăng lên.

8, Giá thực phẩm tiếp tục tăng

Chi phí nguyên vật liệu và đồng yên yếu góp phần làm tăng giá. Một cuộc khảo sát của Teikoku Databank đối với 105 công ty thực phẩm lớn cho thấy hơn 5.000 sản phẩm có thể trở nên đắt hơn vào tháng 4.

9, Các công ty giao hàng tăng giá