Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Cập nhật số lượng lao động đi Xuất khẩu lao động những tháng đầu năm

Theo thống kê của cục lao động ngoài nước  số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp thống kê thì trong tháng 2 năm 2023 tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 2.985 lao động (963 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản 179 lao động (56 lao động nữ), Đài Loan: 2.464 lao động (862 lao động nữ), Trung Quốc: 77 lao động nam, Singapore: 34 lao động nam, Rumani: 77 lao động (16 lao động nữ), Hàn Quốc: 23 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 26.118 lao động (10.864 lao động nữ), trong đó thị trường: Nhật Bản: 18.134 lao động (9.107 lao động nữ), Đài Loan: 7.171 lao động (2.637 lao động nữ), Hàn Quốc: 101 lao động nam; Rumania: 143 lao động (28 lao động nữ), Trung Quốc: 238 lao động nam, Singapore: 531 lao động nam và các thị trường khác.