Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Chi phí sinh con trung bình ở Nhật Bản

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, chi phí sinh con trung bình toàn quốc (trong trường hợp sinh thường) vào năm 2022 là 482.294 yên, tăng 8.979 yên so với năm 2021. Trong 10 năm qua, chi phí đã tăng thêm 65.000 yên. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023 với đối tượng là 2.232 cơ sở y tế và trung tâm hộ sinh liên quan đến sinh nở. Cuộc khảo sát đã nhận được phản hồi từ 1.742 cơ sở, tương đương 78%.

Sinh con bình thường không được bảo hiểm y tế công chi trả và các cơ sở y tế được tự do ấn định chi phí. Tổng chi phí không bao gồm phí phòng phụ (giường khác) và phí bữa ăn đặc biệt là:

  • 463.450 yên đối với bệnh viện công
  • 506.264 yên đối với bệnh viện tư
  • 478.509 yên yên đối với phòng khám (bao gồm cả trung tâm hộ sinh)

Giá trung bình cho tất cả các cơ sở là 482.294 yên. Vào tháng 4 năm 2023, chính phủ đã tăng trợ cấp một lần cho việc sinh con và chăm sóc trẻ em từ 420.000 yên lên 500.000 yên.

Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, 44,5% tổng số cơ sở đã tăng giá phí sinh con. Về việc điều chỉnh giá trong thời gian tới, 26,3% cơ sở cho biết đang có ý định tăng giá và 27,6% cho biết đang cân nhắc. Hơn 80% cơ sở cho rằng nguyên nhân tăng phí là “chi phí tiện ích, vật tư tiêu hao” tăng vọt. Cũng có nhiều lý do dẫn đến giá tăng như “Chi phí thiết bị y tế tăng vọt” và “Khó đảm bảo nhân lực y tế, dẫn đến chi phí nhân sự tăng cao.”

Xét theo tỉnh, chi phí sinh con cao nhất ở Tokyo ở mức 605.261 yên. Ngược lại, tỉnh Kumamoto, quận có chi phí rẻ nhất thì chỉ có giá 361.184 yên, chênh lệch hơn 240.000 yên. Nếu xét theo các bệnh viện công, Tokyo là thành phố có chi phí đắt đỏ nhất với 562.390 yên, trong khi tỉnh Tottori rẻ nhất với 359.287 yên.

Trong trường hợp sinh thường, tổng chi phí bao gồm chi phí nằm viện và các chi phí phi y tế (bữa ăn mừng) trung bình trên toàn quốc là 545.797 yên

  • Phí sinh con (phí kỹ thuật cho bác sĩ và nữ hộ sinh, phí chăm sóc và hỗ trợ khi sinh con) là 282.424 yên, chiếm 50% tổng chi phí
  • Phí nhập viện (phí nằm viện và phí ăn cho phụ nữ mang thai) là 118.326 yên
  • Chi phí trung bình cho xét nghiệm, thuốc, điều trị và trợ cấp cho trẻ sơ sinh là 50.052 yên.