Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Chính sách mới cho người phụ thuộc có thu nhập năm trên 130 man tại Nhật

Bắt đầu từ tháng 10, Nhật Bản sẽ áp dụng các biện pháp giải quyết “rào cản thu nhập hàng năm” cho người lao động. Đây là một biện pháp chuyển tiếp cho đến khi cải cách hệ thống lương hưu dự kiến ​​thực hiện 5 năm 1 lần vào năm 2025.

“Rào cản thu nhập hàng năm” là vấn đề phát sinh khi người lao động bán thời gian tại các công ty có dưới 100 nhân viên phụ thuộc vào bảo hiểm hưu trí của người đi làm chính thức (với người Việt Nam thường là visa vợ/chồng phụ thuộc kĩ sư) có thu nhập hàng năm vượt quá 1,3 triệu yên (130 man) sẽ bị giảm tiền về tay do phải tự đóng phí bảo hiểm xã hội. Một số người chỉ ra rằng việc điều chỉnh giờ làm trong thời điểm cuối năm của người lao động là để không làm quá mức quy định là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thiếu lao động gia tăng.

Từ tháng 10 năm 2023, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã quyết định cho phép những người phụ thuộc có thu nhập hàng năm trên 1,3 triệu yên (thường gọi là 130 man) vẫn được phụ thuộc chứ không cần tách riêng bảo hiểm… trong tối đa 2 năm liên tiếp. Để cho phép một người tiếp tục là người phụ thuộc ngay cả khi thu nhập hàng năm vượt quá 1,3 triệu yên, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cần xác nhận rằng người sử dụng lao động đã nhận được mức tăng thu nhập tạm thời thông qua hệ thống trong đó các hiệp hội bảo hiểm y tế và các tổ chức khác đưa ra quyết định riêng. Đồng thời sẽ đơn giản hóa việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục, dẫn đến giảm bớt gánh nặng cho người sử dụng lao động.

Ngưỡng 1,06 triệu yên (106 man) là ngưỡng mà người lao động bán thời gian tại các công ty tương đối lớn có từ 101 nhân viên trở lên sẽ phải đóng phí bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có kế hoạch cung cấp khoản trợ cấp lên tới 500.000 yên cho mỗi nhân viên cho các công ty tăng lương hoặc kéo dài thời gian làm việc để người lao động không bị mất tiền lương mang về nhà ngay cả khi vượt quá giới hạn.

Hiện tại đây chỉ là biện pháp tạm thời và nhu cầu cấp thiết là phải chuyển sang một hệ thống trung lập khác có hiệu quả hơn.