Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Gánh nặng tài chính ở Nhật tiếp tục gia tăng từ tháng 10

Từ tháng 10, nửa sau của năm tài chính 2023 tại Nhật Bản đã bắt đầu. Mức lương tối thiểu trung bình toàn quốc lần đầu tiên sẽ vượt quá 1.000 yên. Tuy nhiên, cơn sốt tăng giá vẫn tiếp tục diễn ra và có nhiều thay đổi đáng lo ngại như phải tự chi trả chi phí điều trị virus corona và giá vận chuyển tăng.

Hệ thống hóa đơn (hóa đơn đủ điều kiện) đã bắt đầu được triển khai

Người bán phải phát hành “hóa đơn đủ điều kiện” cho người mua để thông báo cho họ về mức thuế áp dụng, số tiền thuế tiêu thụ. Hệ thống này được áp dụng như một cơ chế để tính số thuế chính xác khi cùng tồn tại mức thuế tiêu dùng 8% và 10%.

Bắt buộc “hiển thị tổng số tiền” khi bán xe đã qua sử dụng

Một nhóm ngành đã bắt buộc phải hiển thị tổng giá của chiếc xe cộng với các chi phí khác nhau. Đây là quy định nhằm mục đích cải thiện tính minh bạch về giá và loại bỏ các kỹ thuật bán hàng độc hại.

Trợ cấp chống lại “bức tường thu nhập hàng năm”

Do vấn đề về “bức tường thu nhập hàng năm“, tiền lương mang về nhà của nhân viên bán thời gian bị giảm do phí bảo hiểm xã hội tăng khi thu nhập của họ vượt quá một mức nhất định. Các công ty tăng lương để ngăn việc giảm tiền lương mang về nhà của nhân viên bán thời gian sẽ được trợ cấp lên tới 500.000 yên cho mỗi nhân viên.

Mức lương tối thiểu trung bình toàn quốc lên tới 1.004 yên

Trong bối cảnh giá cả tăng vọt, mức lương tối thiểu do mỗi tỉnh quy định sẽ tăng từ 39 đến 47 yên mỗi giờ. Mức trung bình toàn quốc là 1.004 yên, tăng 43 yên so với năm trước. Số tiền lương cao nhất là 1.113 yên ở Tokyo và số tiền thấp nhất là 893 yên ở tỉnh Iwate.

Quy định chặt chẽ hơn về việc nộp thuế quê hương

Quy định giữ tổng chi phí dưới 50% số tiền quyên góp được áp dụng nghiêm ngặt và một số chính quyền địa phương đang tăng số lượng quà tặng đáp lại đồng thời với việc tăng giá đáng kể

Đồng thanh toán cho các loại thuốc điều trị virus corona sẽ lên tới 9.000 yên

Nguồn tài trợ công cho các chi phí y tế liên quan đến việc lây nhiễm virus corona chủng mới cũng sẽ được xem xét. Bệnh nhân hiện phải trả từ 3.000 yên đến 9.000 yên cho các loại thuốc điều trị trước đây được chi trả hoàn toàn bằng công quỹ.

Giá thực phẩm tiếp tục tăng

Theo khảo sát xu hướng điều chỉnh giá của Teikoku Databank đối với 105 công ty thực phẩm lớn, 5.100 mặt hàng thực phẩm và đồ uống đã tăng giá trong tháng 4, nhiều nhất trong một tháng.

Sửa đổi luật thuế rượu

Thuế suất bia sẽ thay đổi Giá bia sẽ giảm 6,65 yên mỗi lon (350ml), mặt khác, thuế đối với loại bia thứ ba sẽ tăng 9,19 yên, bằng mức thuế Happoshu.

Yupack tăng giá

Bưu điện Nhật Bản tăng giá trung bình 10%

Giảm phí tiếp nhận NHK

Giá đã giảm khoảng 10% xuống còn 1.100 yên đối với hợp đồng chỉ trên mặt đất và 1.950 yên đối với hợp đồng thiết bị phát sóng vệ tinh.