Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ nhận trợ cấp sinh con trả 1 lần trị giá 500.000 yên

Từ1/4/2023, chính phủ Nhật Bản đã tăng trợ cấp sinh con trả 1 lần lên 500.000 yên cho những người tham gia bảo hiểm y tế quốc gia từ một năm trở lên và sinh con trong vòng 6 tháng sau khi rời khỏi công ty. Đây là hệ thống nhằm giảm bớt gánh nặng cho người được bảo hiểm khi thanh toán cho các cơ sở y tế tại thời điểm sinh con bằng cách yêu cầu thành phố trực tiếp chi trả một khoản trợ cấp một lần cho việc sinh con và chăm sóc trẻ em cho các cơ sở y tế, với mức giới hạn trên là 500.000 yên. Nếu muốn, bạn sẽ phải làm thủ tục tại cơ sở y tế nơi bạn dự định sinh con. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ sở y tế.

Phương thức thanh toán

1. Nếu sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp cho trợ cấp sinh con trả 1 lần thì người mẹ sẽ thanh toán trực tiếp cho cơ sở y tế nơi sinh con. ( Nếu tiền thanh toán trực tiếp dưới 500.000 yên, phần chênh lệch sẽ được thanh toán dựa trên đơn đăng ký)

2. Nếu không sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp cho cho trợ cấp sinh con trả 1 lần thì tiền chuyển khoản sẽ là 500.000 yên

Những người đủ điều kiện nhận trợ cấp

Từ 1/4/2023, người tham gia bảo hiểm y tế quốc gia mang thai từ 12 tuần (85 ngày) trở lên thì sẽ được thanh toán kể cả trường hợp thai lưu, sẩy thai, phá thai có chủ định. Nếu nhận trợ cấp sinh con trả 1 lần từ bảo hiểm y tế khác thì khoản tiền này sẽ không được thanh toán.

Những giấy tờ cần để nộp đơn xin thanh toán tiền chênh lệch:

  1. Thẻ bảo hiểm y tế của người sinh con
  2. Biên lai/sao kê từ cơ sở y tế (liên quan đến chi phí sinh con)
  3. Con dấu
  4. Nội dung hiển thị điểm đến chuyển khoản (sổ ngân hàng hoặc thẻ )
  5. Biên lai khi bạn thanh toán Trợ cấp một lần khi sinh con và chăm sóc trẻ em, các tài liệu cho thấy bạn đã sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp.

Nếu không sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp cho cho trợ cấp sinh con trả 1 lần

Nếu sinh con ở nước ngoài (người sinh con phải nộp đơn sau khi quay lại Nhật Bản) cần phải gửi “Văn bản đồng ý gửi yêu cầu tới các tổ chức y tế ở nước ngoài”. Thủ tục để đăng ký nhận trợ cấp:

  1. Thẻ bảo hiểm y tế của người sinh con
  2. Biên lai/sao kê từ cơ sở y tế (liên quan đến chi phí sinh con)
  3. Con dấu
  4. Nội dung nào đó hiển thị điểm đến chuyển khoản (sổ ngân hàng hoặc thẻ)
  5. Tài liệu xác nhận không sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp

Nếu sinh con ở nước ngoài, cần nộp thông tin hộ chiếu của bản thân và cần có giấy đồng ý của các cơ sở y tế ở nước ngoài. Nếu đăng ký cư trú của trẻ không ở thành phố vào thời điểm nộp đơn thì giấy khai sinh trong Sổ tay sức khỏe bà mẹ và trẻ em hoặc giấy khai sinh trong trường hợp thai chết lưu hoặc sảy thai phải có giấy chứng nhận của bác sĩ phụ trách. Nếu đã tham gia bảo hiểm y tế từ 1 năm trở lên, sinh con trong vòng 6 tháng kể từ khi nghỉ việc và không sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp thì sẽ không nhận được trợ cấp sinh con 1 lần từ bảo hiểm y tế.

Nộp đơn ở đâu?

Phòng Bảo hiểm và Hưu trí (Tầng 1, Tòa thị chính), Văn phòng Chi nhánh Miền Đông và Miền Tây.

Khoản vay chi phí sinh con

Chính phủ sẽ cho vay để thanh toán các chi phí cần thiết cho việc sinh con đối với các hộ gia đình dự kiến ​​nhận trợ cấp sinh con trả 1 lần mà không cần sử dụng hệ thống thanh toán trực tiếp hoặc hệ thống người nhận ủy quyền. Số tiền cho vay tương đương 80% khoản trợ cấp một lần khi sinh con và chăm sóc trẻ em.