Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Làm thế nào khi không thể thanh toán thuế đúng thời hạn?

Nếu không thể thanh toán thuế đúng hạn thì cần xử lý như thế nào? Cùng Minh Việt tìm hiểu nhé!

Đối tượng cần chú ý

Những người sử dụng hình thức nộp thuế chuyển nhượng hoặc những người không có khả năng nộp trước thời hạn.

Cơ quan chức năng sẽ thông báo cho người dùng về ngày thanh toán chuyển khoản để tránh việc chuyển khoản không thể thực hiện được và cũng sẽ thông báo cho người dùng về các phương thức thanh toán trong trường hợp họ không thể thanh toán trong thời hạn nhằm ngăn chặn tình trạng quá hạn.

Ngày thanh toán chuyển khoản

Ngày thanh toán chuyển khoản cho tờ khai thuế cuối cùng cho năm tài chính 2023 được quy định trên trang web của từng địa phương. Để đảm bảo thanh toán chuyển khoản đúng hạn, vui lòng kiểm tra số dư trong tài khoản của bạn trước ngày thanh toán.

Làm thế nào khi việc thanh toán không thể được thực hiện đúng thời hạn

Nếu bạn không thể thanh toán thuế đúng hạn hoặc nếu không thể thanh toán do số dư trong tài khoản không đủ thì thời hạn thanh toán hợp pháp, thuế tiêu thụ cá nhân kinh doanh và thuế tiêu dùng địa phương sẽ bị tính phí chậm nộp cho đến ngày nộp, vì vậy vui lòng thanh toán theo phương thức sau.

Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia.

Thanh toán không dùng tiền mặt

(1) Thanh toán trực tiếp (chuyển khoản qua e-Tax)

Những người đã gửi trước biểu mẫu thông báo sử dụng phương thức thanh toán trực tiếp có thể thanh toán bằng cách ghi nợ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng đã đăng ký của mình.

(2) Thanh toán bằng internet Banking hoặc ATM

Bằng cách hoàn tất thủ tục trước đó để bắt đầu sử dụng Thuế điện tử tại cơ quan thuế và đăng ký hoặc nhập thông tin thanh toán, bạn có thể thực hiện thanh toán qua internet Banking hoặc ATM.

(3) Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng từ trang web thanh toán thẻ tín dụng thuế quốc gia.

* Phí thanh toán sẽ được tính theo số tiền thuế

(4) Thanh toán qua ứng dụng của điện thoại thông minh

Bạn có thể thanh toán bằng cách sử dụng thanh toán ứng dụng điện thoại thông minh từ Trang web chuyên dụng thanh toán thuế quốc gia trên điện thoại thông minh.

Chú ý: Số tiền có thể thanh toán là 300.000 yên trở xuống.

Các phương thức thanh toán khác ngoài thanh toán không dùng tiền mặt

(1) Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi bằng mã QR

Bạn có thể điền các thông tin cần thiết để thanh toán dưới dạng mã QR bằng cách sử dụng hệ thống được cung cấp trên trang web của Cơ quan thuế quốc gia, sau đó thực hiện thanh toán tại cửa hàng tiện lợi.

(2) Thanh toán bằng phiếu thanh toán

Vui lòng thanh toán bằng tiền mặt cùng với phiếu thanh toán tại tổ chức tài chính (Ngân hàng Nhật Bản) hoặc cơ quan thuế địa phương. Trường hợp không có phiếu nộp tiền, vui lòng sử dụng phiếu nộp tiền có sẵn tại cơ quan thuế hoặc tổ chức tài chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế. Nếu tổ chức tài chính không có thông báo thanh toán, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương.

Thuế quá hạn

Tỷ lệ phần trăm tiền thuế quá hạn được tính = 2,4% mỗi năm cho đến khi hết 2 tháng kể từ ngày sau ngày đáo hạn. Đối với ngày sau 2 tháng trôi qua kể từ ngày sau thời hạn thanh toán, tỷ lệ là 8,7% mỗi năm. Việc tính cụ thể số thuế nợ quá hạn được tính cho từng kỳ nêu trên.