Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Liên đoàn lao động Nhật đặt mục tiêu năng mức tiền lương theo giờ lên 1600 yên

Có thông tin tiết lộ rằng Liên đoàn lao động (Rengo) đã quyết định đặt mục tiêu tăng dần mức lương tối thiểu mà các công ty phải trả cho người lao động lên mức hơn 1.600 yên mỗi giờ vào năm 2035. Khi động lực tăng lương đi lên, Liên đoàn hy vọng sẽ đặt ra mức vượt mục tiêu của chính phủ và giúp khắc phục sự chênh lệch.

Từ năm 2006, Rengo đã tổ chức các cuộc thảo luận với chính phủ và các công ty tại Hội đồng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản với khẩu hiệu “1.000 yên một giờ cho mọi người, ở mọi nơi” về mức lương tối thiểu. Năm nay chính là lần đầu tiên, mức lương trung bình mỗi giờ trên Nhật Bản vượt quá 1.000 yên.

Vì lý do này, Liên đoàn đã xem xét các mục tiêu mới và có thông tin tiết lộ rằng họ đã quyết định hướng tới mục tiêu tăng lương từng bước lên hơn 1.600 yên mỗi giờ vào năm 2035, tức là 12 năm kể từ bây giờ. Mức tăng này dựa trên tiêu chuẩn của EU (Liên minh Châu Âu) và vượt quá mục tiêu của chính phủ nước này công bố vào tháng 8 năm nay là tăng mức lương trung bình mỗi giờ trên toàn quốc lên 1.500 yên vào giữa những năm 2030.

Khi động lực tăng lương đi lên, Rengo hy vọng sẽ giúp khắc phục sự chênh lệch bằng cách đặt ra các mục tiêu và sau khi tham khảo ý kiến ​​​​của Ban Chấp hành Trung ương vào ngày 21, họ sẽ yêu cầu tăng lương tại Hội đồng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi được tổ chức xung quanh mùa hè năm sau.