Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Lương trung bình hàng tháng ở Nhật Bản đạt mức cao mới

Khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ được thu hẹp vào năm 2022, nhưng lương của nữ giới trung bình vẫn chỉ bằng 75,7% so với nam giới.

Một cuộc khảo sát được thực hiện tại Nhật Bản bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã phát hiện ra rằng mức lương trung bình hàng tháng cho một người lao động toàn thời gian vào năm 2022 là 311.800 Yên, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi có thống kê với chủ đề này được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1976.

Mức lương trung bình của nữ giới tăng 2,1% lên 258.900 Yên, trong khi của nam giới tăng 1,4% lên 342.000 Yên, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng thu nhập của nữ giới vượt xa nam giới. Sự gia tăng số lượng các nhà quản lý nữ được cho là một yếu tố đằng sau sự gia tăng tiền lương của nữ giới. Năm thứ 2 liên tiếp, khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, nhưng tiền lương của nữ giới bình quân vẫn chỉ bằng 75,7% so với nam giới.

Tiền lương của nam giới và nữ giới có xu hướng tăng theo độ tuổi, đạt đỉnh ở độ tuổi từ 55 đến 59 nhưng tốc độ tăng đối với nữ giới chậm hơn so với nam giới. Khoảng cách giữa mức lương tháng cao nhất của nam giới và nữ giới là 127.000 Yên.

Mức lương trung bình hàng năm tăng 2,5% lên 348.300 Yên đối với nhân viên của các công ty lớn, 1,1% lên 303.000 Yên tại các công ty cỡ trung bình và 1,6% lên 284.500 Yên tại các công ty nhỏ. Theo tỉnh thành, Tokyo có mức lương trung bình hàng tháng cao nhất là 375.500 Yên, tiếp theo là Kanagawa với 335.600 Yên và Osaka là 330.900 Yên. Mức lương trung bình hàng tháng thấp nhất là 247.600 yên ở tỉnh Aomori.

Đối với cuộc khảo sát, 78.589 công ty trên toàn quốc đã được hỏi vào tháng 7 năm 2022 về tiền lương cho tháng 6, với tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 70,5%.