Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Người đi xe đạp ở Nhật bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm từ năm 2023

Theo một quyết định gần đây của Nội các Nhật Bản, đội mũ bảo hiểm sẽ trở thành bắt buộc đối với tất cả người đi xe đạp ở Nhật Bản từ tháng 4 năm 2023.

Nội các Nhật Bản vào ngày 20 tháng 12 đã thông qua một sắc lệnh của chính phủ nhằm đưa Đạo luật Giao thông Đường bộ sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Tất cả những người đi xe đạp kể từ thời điểm đó sẽ có nghĩa vụ cố gắng tuân theo sắc lệnh, mặc dù sẽ không có hình phạt nào nếu vi phạm. Theo sắc lệnh hiện hành, người giám hộ của trẻ em dưới 13 tuổi phải cố gắng yêu cầu chúng đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp và độ tuổi tuân theo quy tắc sẽ được mở rộng.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, trong số 2.145 người chết vì tai nạn xe đạp trên toàn quốc từ năm 2017 đến 2021, 1.237 người đi xe đạp, tương đương khoảng 60%, bị thương nặng ở đầu. Tỷ lệ tử vong ở những người đi xe đạp liên quan đến tai nạn khi đội mũ bảo hiểm là 0,26%, trái ngược với 0,59% ở những người không đội mũ bảo hiểm – cao hơn khoảng 2,2 lần.

Một cuộc khảo sát trực tuyến vào tháng 7 năm 2020 với khoảng 10.000 người do một nhóm công dân thực hiện nhằm khuyến khích người đi xe đạp đội mũ bảo hiểm cho thấy trung bình 11,2% người dân trên toàn quốc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Mặc dù 63,1% người đi xe đạp dưới 13 tuổi đội mũ bảo hiểm, nhưng chỉ có 7,2% người trong độ tuổi từ 13 đến 89 đội mũ bảo hiểm.

Chia theo tỉnh, tỷ lệ người đi xe đạp đội mũ bảo hiểm cao nhất ở Ehime với 29%, tiếp theo là Nagasaki với 26% và Tottori với 18%. Tỷ lệ phần trăm rất khác nhau, với Wakayama đứng ở mức 4% và Hokkaido là 2%. Người ta tin rằng nhận thức về mũ bảo hiểm cao hơn ở những khu vực đã thực hiện các biện pháp như sắc lệnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm.