Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

[Nhật Bản] Giảm thuế cuối năm bằng khoản khấu trừ chi phí y tế

Nếu liên kết trước với Mynaportal, bạn có thể dễ dàng đăng ký khấu trừ chi phí y tế mà không cần chuẩn bị bất kỳ tài liệu nào. Kỳ này, Minh Việt sẽ giải thích các điều kiện để được khấu trừ chi phí y tế, cách thức nộp hồ sơ và những điểm cần lưu ý.

1. Khấu trừ chi phí y tế là gì?

Khấu trừ chi phí y tế là khoản khấu trừ mà những người đã thanh toán chi phí y tế từ 100.000 yên trở lên trong một năm có thể nhận được. Người được khấu trừ cần lập tờ khai thuế và nộp cho cơ quan thuế. Nếu một người phát sinh chi phí y tế vượt quá 100.000 yên trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm sẽ đủ điều kiện được khấu trừ chi phí y tế. Ngay cả những nhân viên được trả lương chưa nộp tờ khai thuế của chính mình cũng có thể nhận được một phần tiền thuế mà họ đã nộp dưới dạng hoàn lại nếu họ nộp đơn xin khấu trừ chi phí y tế trên tờ khai thuế cuối năm.

Số tiền được khấu trừ chi phí y tế = chi phí y tế – yêu cầu bồi thường/phúc lợi bảo hiểm (*) – 100.000 yên

(*) Tiền bảo hiểm, quyền lợi và quyền lợi được khấu trừ từ chi phí y tế bao gồm các khoản hoàn trả từ hệ thống chăm sóc y tế chi phí cao, trợ cấp sinh con một lần và quyền lợi từ bảo hiểm y tế tư nhân. Trợ cấp thai sản được trả trong thời gian nghỉ thai sản và nghỉ chăm sóc trẻ em không được bao gồm vì chúng không phải là chi phí y tế

Trường hợp đặc biệt

Nếu tổng thu nhập dưới 2 triệu yên thì vẫn có thể được khấu trừ nếu chi phí y tế đã trả trong 1 năm chiếm từ 5% trở lên tổng thu nhập. Ví dụ: Nếu tổng thu nhập là 1,5 triệu yên, trường hợp chi phí y tế vượt quá 150 x 0,05 = 75.000 yên sẽ được khấu trừ.

Số tiền tối đa để xin khấu trừ chi phí y tế là 2 triệu yên

Số tiền tối đa có thể được áp dụng để khấu trừ chi phí y tế lên tới 2 triệu yên bất kể mức thu nhập. Nếu cả hai vợ chồng đều đi làm và chi phí y tế của một người lên tới 2 triệu yên thì số tiền được khấu trừ sẽ tăng lên nếu khai báo riêng thay vì cộng lại.

2. Điều kiện và chi phí được khấu trừ chi phí y tế

Về cơ bản, nếu thanh toán chi phí y tế từ 100.000 yên trở lên trong một năm thì có thể được khấu trừ chi phí y tế, nhưng cần kiểm tra chi tiết chi tiết khi thực sự nộp đơn.

Phạm vi khấu trừ chi phí y tế

Ngoài bản thân người nộp thuế, việc khấu trừ chi phí y tế còn được áp dụng cho các chi phí y tế được trả cho những người phụ thuộc như vợ/chồng, con cái. Nếu cả hai vợ chồng đều có thu nhập thì cả hai đều có thể báo cáo chi phí y tế cùng nhau.

Các chi phí được khấu trừ chi phí y tế

 • Chi phí điều trị, chi phí y tế, chi phí nằm viện
 • Phí đưa đón bác sĩ
 • Chi phí mua thuốc
 • Phí vận chuyển công cộng sử dụng khi đến bệnh viện
 • Tiền đi taxi mà bạn buộc phải sử dụng do tình trạng sức khỏe của mình (bao gồm cả việc nhập viện để sinh con)
 • Chi phí ăn ở trong thời gian nằm viện
 • Chi phí chăm sóc điều dưỡng được bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng chi trả
 • Chi phí massage và phục hồi chức năng cho việc điều trị
 • Mua các thiết bị y tế như áo nịt ngực và máy trợ thính cần thiết cho việc điều trị
 • Kiểm tra, khám định kỳ và chi phí bệnh viện sau khi được chẩn đoán có thai
 • Chi phí điều trị vô sinh

* Thuốc không kê đơn mua tại các hiệu thuốc cũng có thể đủ điều kiện nếu chúng đủ điều kiện áp dụng hệ thống thuế tự dùng thuốc

Các chi phí không được khấu trừ chi phí y tế

 • Phẫu thuật thẩm mỹ
 • Chi phí thực phẩm cho liệu pháp ăn kiêng
 • Tiền chi cho bác sĩ
 • Phí xăng và phí đậu xe khi đến bệnh viện bằng ô tô riêng
 • Chi phí khám bệnh và khám sức khỏe toàn diện (không bao gồm trường hợp phát hiện và điều trị bệnh)

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện được miễn trừ y tế hay không

Thu thập biên lai khi bạn và gia đình đến bệnh viện và kiểm tra xem số tiền có vượt quá 100.000 yên hay 5% tổng thu nhập hay không (nếu tổng thu nhập dưới 2 triệu yên). Nếu có nhiều biên lai thì nên sử dụng biểu mẫu lập bảng chi phí y tế của Cơ quan Thuế Quốc gia.

3. Thủ tục

Việc khấu trừ chi phí y tế được căn cứ vào biên lai chi phí y tế, lập bảng kê các khoản khấu trừ chi phí y tế và nộp cho cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế cuối cùng. Có thể đăng ký trực tuyến hoặc qua thư, vì vậy hãy kiểm tra cách thực hiện.

① Thu thập biên lai và tài liệu cần thiết để xin miễn trừ y tế

Nếu bạn đủ điều kiện để được khấu trừ chi phí y tế, hãy thu thập các tài liệu sau:

Các giấy tờ cần thiết để xin khấu trừ chi phí y tế:

 • Biên lai chi phí y tế
 • Mô tả khoản khấu trừ chi phí y tế (được tạo từ biên lai chi phí y tế)
 • Tờ thuế cuối năm
 • Nếu bạn có thu nhập từ việc làm, giấy chứng nhận khấu trừ (không cần thiết phải nộp, nhưng cần thiết khi khai thuế cuối cùng)
 • Tài liệu xác minh danh tính như My Number

* Biên lai chi phí y tế không cần phải nộp nhưng phải được lưu giữ trong 5 năm, vì vậy hãy giữ chúng cẩn thận.

② Tính toán các khoản khấu trừ và hoàn trả chi phí y tế

Nếu khấu trừ chi phí y tế, bạn có thể tính toán số tiền bạn sẽ nhận được dưới dạng hoàn trả bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Công thức tính khấu trừ chi phí y tế = Tổng số tiền chi phí y tế thực tế đã thanh toán – ① Số tiền được bảo hiểm chi trả – ② 100.000 yên

① Chi phí y tế cao, trợ cấp một lần khi sinh con và chăm sóc con cái, trợ cấp chi phí nằm viện đối với bảo hiểm y tế

② Nếu tổng thu nhập dưới 2 triệu yên thì 5% tổng thu nhập

Khi đã tính toán khoản khấu trừ chi phí y tế của mình, bước tiếp theo là tính thuế suất thu nhập của bạn. Thuế suất thuế thu nhập thay đổi tùy theo số thu nhập bị đánh thuế.

Công thức tính thuế suất thuế thu nhập = Thu nhập chịu thuế = ③ Số sau khi trừ thu nhập từ việc làm – ④ Tổng số được khấu trừ thu nhập

* ③ và ④ được liệt kê trên phiếu khấu trừ

Áp dụng số thu nhập chịu thuế đã tính vào bảng sau và xác nhận thuế suất thuế thu nhập.

Bảng tính nhanh thuế thu nhập *Từ năm 2015 trở đi

Khấu trừ thuế suất thu nhập chịu thuếThuế suấtTiền khấu trừ
Từ 1.000 yên đến 1.949.000 yên 5%0 yên
Từ 1.950.000 yên đến 3.299.000 yên 10%97.500 yên
Từ 3.300.000 yên đến 6.949.000 yên 20%427.500 yên
Từ 6.950.000 yên đến 8.999.000 yên 23%636.000 yên
Từ 9.000.000 yên đến 17.999.000 yên 33%1.536.000 yên
Từ 18.000.000 yên đến 39.999.000 yên 40%2.796.000 yên
40.000.000 yên trở lên 45%4.796.000 yên

Tham khảo: Cơ quan thuế quốc gia/ Thuế suất thuế thu nhập

Công thức tính số tiền hoàn lại = Số tiền khấu trừ chi phí y tế × thuế suất thuế thu nhập (mức thuế suất thuế thu nhập thay đổi tùy theo mức thu nhập chịu thuế)

③ Lập bảng kê khai khấu trừ chi phí y tế

Lập bản kê khai khấu trừ chi phí y tế từ biên lai chi phí y tế, đính kèm vào tờ khai thuế cuối năm và nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Báo cáo khấu trừ chi phí y tế và tờ khai thuế cuối cùng có thể được lấy từ quầy của cơ quan thuế hoặc trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia.

Nếu đã nhận được thông báo về chi phí y tế từ hiệp hội bảo hiểm y tế hãy đính kèm nó thay cho bản kê khai khấu trừ chi phí y tế.

④ Gửi chi tiết khấu trừ chi phí y tế và tờ khai thuế cuối cùng

Khi đã tạo bản kê khai khấu trừ chi phí y tế và tờ khai thuế cuối năm, hãy gửi chúng trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3, đó là thời gian nộp tờ khai thuế cuối cùng. Ngoài việc đến trực tiếp cơ quan thuế địa phương cũng có thể gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Nếu sử dụng Internet, hãy sử dụng e-Tax, hệ thống khai thuế/nộp thuế quốc gia điện tử. Nó có nhiều tính năng tiện lợi, chẳng hạn như có thể sử dụng vào Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ, nhưng sẽ My Number để sử dụng, vì vậy vui lòng kiểm tra trước. Ngoài ra, nếu liên kết Mynaportal thì có thể nộp tờ khai thuế dễ dàng hơn nữa. Mynaportal là sự cộng tác cho phép sử dụng thông tin cá nhân đã đăng ký trong My Number để khai thuế. Nếu liên kết trước thẻ bảo hiểm y tế và thẻ My Number, chi phí y tế đủ điều kiện được khấu trừ sẽ được tự động nhập.

Nếu người nộp đơn đại diện cho cả gia đình thì cần lưu ý rằng không phải tất cả các chi phí y tế đủ điều kiện được khấu trừ chi phí y tế đều sẽ được nhập tự động.

⑤ Kiểm tra số tiền hoàn lại đã nhận

Khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn từ một đến một tháng rưỡi sau khi nộp tờ khai thuế hoặc bạn có thể nhận được tại Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản hoặc bưu điện.

4. Những điểm cần lưu ý khi xin miễn trừ chi phí y tế

Hệ thống khấu trừ chi phí y tế thông thường và hệ thống thuế thuốc tự túc, tức là hệ thống thuế dành cho dược phẩm, không thể được sử dụng cùng nhau. Hệ thống thuế thuốc tự túc là hệ thống cho phép các hộ gia đình được khấu trừ thu nhập nếu họ mua một số loại thuốc không kê đơn với tổng trị giá từ 12.000 yên trở lên.

Nên so sánh số tiền đủ điều kiện để được khấu trừ chi phí y tế và số tiền mua thuốc thuộc hệ thống thuế tự dùng thuốc và khai báo số tiền nào có lợi hơn. Các loại thuốc không kê đơn có thể được kiểm tra trên trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Ngay cả khi bạn quên khấu trừ chi phí y tế vẫn có thể báo cáo lại các chi phí đó trong 5 năm qua. Bảo hiểm áp dụng trong 5 năm kể từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo năm phải trả nhiều chi phí y tế nhất. Thực hiện theo quy trình tương tự như đối với các khoản khấu trừ chi phí y tế thông thường. Vui lòng kiểm tra cẩn thận loại hệ thống nào được khấu trừ chi phí y tế và áp dụng nếu đủ điều kiện.

Khấu trừ chi phí y tế là khoản khấu trừ thu nhập được áp dụng khi tổng chi phí y tế trong một năm vượt quá một số tiền nhất định. Nếu bạn đủ điều kiện, hãy nhớ làm theo các bước và cẩn thận khi nộp tờ khai thuế cuối cùng.