Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Nhật Bản triển khai hệ thống cấp visa mới cho lao động nước ngoài tay nghề cao

Căn cứ theo quy định mới, Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp thị thực cho người nước ngoài nộp đơn và áp dụng những ưu đãi đặc biệt cho những người đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn như có thu nhập hàng năm là 20 triệu yên và có bằng thạc sĩ. Dựa vào hệ thống tính điểm hiện tại của chính phủ, điểm được phân bổ theo các hạng mục bao gồm trình độ học vấn và việc làm, cũng như thu nhập hàng năm.

Hiện tại, những người nộp đơn có số điểm vượt quá một mức nhất định sẽ được cấp visa lao động tay nghề cao trong 5 năm và có thể xin visa vĩnh trú sau 3 năm. Visa lao động tay nghề cao được cấp cho 3 loại hoạt động sau:

  • Nghiên cứu học thuật nâng cao
  • Hoạt động chuyên môn/kỹ thuật nâng cao
  • Hoạt động quản lý và kinh doanh nâng cao

Trong khi vẫn duy trì hệ thống xét điểm, hệ thống mới sẽ cho phép những lao động nghiên cứu học thuật nâng cao hoặc lao động chuyên ngành/kỹ thuật nâng cao có thể có được visa 5 năm nếu họ có bằng thạc sĩ trở lên và thu nhập hàng năm từ 20 triệu yên trở lên, hoặc hồ sơ việc làm từ 10 năm trở lên và thu nhập hàng năm trở lên 20 triệu yên. Đối với những người đăng ký các hoạt động quản lý và kinh doanh nâng cao, visa 5 năm sẽ được cấp nếu họ có hồ sơ việc làm từ 5 năm trở lên và thu nhập hàng năm từ 40 triệu yên trở lên.

Những người được cấp visa 5 năm theo các yêu cầu đơn giản hóa cũng sẽ đủ điều kiện để được cấp visa vĩnh trú sau khi cư trú tại Nhật Bản trong 1 năm, giảm điều kiện đi 2 năm so với 3 năm như hiện tại. Việc đưa ra biện pháp mới được quyết định vào tháng 2 sau khi Thủ tướng Kishida Fumio năm 2022 đã chỉ đạo các bộ liên quan xem xét cải cách để thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao đến Nhật Bản, bao gồm cả việc thiết lập một hệ thống mới, chính sách mới “được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới.”