Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Nhật có kế hoạch mở rộng ngành nghề kỹ năng đặc định loại 2

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mở rộng phạm vi các ngành trong chương trình cho phép người lao động nước ngoài có kỹ năng cụ thể sống ở nước này. Thông tin được công khai vào đầu tuần.

Chế độ Kỹ năng đặc định là chế độ tiếp nhận lao động nước ngoài không gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng tiếng Nhật, có kiến thức và kinh nghiệp cần thiết để làm việc trong các ngành được quy định.

Chế độ kỹ năng đặc định được chia làm 2 loại:

– Kỹ năng đặc định số 1

– Kỹ năng đặc định số 2: một số ngành nghề cho phép chuyển tiếp lên Kỹ năng đặc định số 2 sau khi kết thúc Kỹ năng đặc định số 1. Tại thời điểm 12/2018 chỉ có 2 ngành được chuyển tiếp lên kỹ năng đặc định số 2 là xây dựng và đóng tàu.

Theo kế hoạch được đề xuất này, số lượng các lĩnh vực ngành nghề kỹ năng đặc định loại 2 sẽ được tăng lên 11 từ 2 loại hiện tại. Những bổ sung mới bao gồm các ngành dịch vụ lưu trú, nông nghiệp và thực phẩm. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy việc sử dụng lao động nước ngoài lâu dài để giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động ở Nhật Bản do tỷ lệ sinh giảm của đất nước.

Chính phủ đã trình bày kế hoạch tại một cuộc họp của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào thứ 2 ngày 24 tháng 4, nhằm đưa ra sự chấp thuận của nội các kế hoạch vào tháng 6 sau các cuộc thảo luận trong đảng.

Theo hệ thống hiện tại được giới thiệu vào năm 2019, Nhật Bản cấp tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định loại 1 cho người lao động có trình độ kỹ năng nhất định và tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định loại 2 cho những người lao động có tay nghề cao có thể làm giám sát viên.