Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Rủi ro và hình phạt nếu không khai thuế tại Nhật

Khi nói đến việc khai thuế, nhiều người nghĩ rằng chỉ có những người kinh doanh hoặc làm việc văn phòng mới cần làm việc đó. Thực tế những người làm việc bán thời gian và gia công phần mềm cũng có thể cần phải khai thuế. Trong bài viết này, Minh Việt sẽ giới thiệu các điều kiện đối với những người cần khai thuế, thủ tục nộp hồ sơ cũng như những rủi ro và hình phạt nếu không nộp hồ sơ.

1. Tờ khai thuế là gì?

Tờ khai thuế cuối cùng đề cập đến việc ghi nhận thu nhập trong năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 và tính toán để nộp thuế (thuế thu nhập). Về cơ bản, bạn cần nộp tờ khai thuế cuối cùng cho cơ quan thuế trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm sau.

Cần lưu ý rằng nhân viên văn phòng và nhân viên bán thời gian không cần phải khai thuế vì công ty của họ sẽ xử lý việc điều chỉnh thuế cuối năm. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thu nhập từ nhiều công ty hoặc nhận thù lao từ các công việc phụ như gia công phần mềm thì có thể cần phải nộp tờ khai thuế của riêng mình.

2. Đối tượng cần khai thuế

Nhân viên công ty và nhân viên bán thời gian cũng có thể phải khai thuế.

Những người không nhận được sự điều chỉnh cuối năm tại nơi làm việc của họ

Công ty nộp “Tờ khai miễn trừ cho người phụ thuộc của người có thu nhập từ việc làm” và thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm. Nhân viên (bao gồm cả nhân viên bán thời gian) đăng ký đến cuối tháng 12 hoặc được trả lương trong tháng 12 đều đủ điều kiện. Vì vậy, nếu bạn gia nhập công ty vào tháng 12 và nhận lương sau tháng 1 hoặc nghỉ việc trước tháng 12 thì công ty sẽ không thể điều chỉnh thuế cuối năm nên bạn cần phải tự khai thuế.

Những người có công việc bán thời gian

Những điều chỉnh cuối năm chỉ có thể được thực hiện tại một công ty. Nếu bạn có một công việc bán thời gian hoặc việc làm thêm, bạn sẽ cần phải có phiếu khấu trừ từ công ty nơi bạn làm việc và yêu cầu công ty chính của bạn thực hiện điều chỉnh thuế cuối năm. Nếu bạn không thể làm điều đó, bạn sẽ phải tự khai thuế.

Những người có thu nhập từ 200.000 yên trở lên từ các công việc phụ như làm tự do

Ngoài thu nhập tiền lương từ công ty làm việc bán thời gian, nếu bạn nhận được thù lao từ công việc phụ như người làm việc tự do, nếu thu nhập từ công việc phụ từ 200.000 yên trở lên thì bạn phải khai thuế. Cần lưu ý rằng thu nhập từ việc ký gửi kinh doanh như làm nghề tự do là số tiền có được bằng cách trừ chi phí vào doanh thu kiếm được khi làm việc.

Những người được khấu trừ chi phí y tế, khấu trừ thế chấp và khấu trừ quyên góp

Bất kể bạn có một hay nhiều công việc phụ, bạn sẽ cần phải nộp tờ khai thuế cuối cùng riêng nếu bạn muốn nhận được các khoản khấu trừ cho chi phí y tế hoặc các khoản thế chấp. Ngoài ra, bạn có thể cần phải nộp tờ khai thuế cuối cùng để khấu trừ khoản đóng góp thông qua thuế quê hương. Vui lòng kiểm tra trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia để biết chi tiết về các điều kiện và thời hạn nhận khoản khấu trừ.

3. Rủi ro và hình phạt nếu không khai thuế

Nếu người phải nộp tờ khai thuế cuối cùng không nộp tờ khai thuế hoặc làm như vậy sau thời hạn thì có nguy cơ bị Cơ quan Thuế Quốc gia phạt, chẳng hạn như yêu cầu truy thu và phụ thu.

Ở đây LocoBee sẽ giải thích những rủi ro và hình phạt dự kiến.

Không thể nhận được tiền hoàn thuế thu nhập

Nếu số thuế đã được khấu trừ trước, lớn hơn số thuế đánh vào thu nhập của bạn trong năm, thì có khả năng số thuế nộp thừa sẽ được hoàn lại bằng cách nộp tờ khai thuế. Loại tiền hoàn thuế nộp thừa này được gọi là tiền hoàn lại, nhưng nếu bạn không nộp bản khai thuế cuối cùng, bạn sẽ không thể nhận được tiền hoàn lại thuế thu nhập của mình. Hãy chắc chắn nộp tờ khai thuế của bạn để tránh những tổn thất không đáng có.

Có thể phải khai thuế cư trú

Thuế cư trú (thuế thành phố) là thuật ngữ chung để chỉ các khoản thuế phải nộp cho tỉnh và thành phố nơi bạn sinh sống. Thuế cư trú được đánh theo thu nhập của năm trước và nếu bạn khai thuế cuối cùng, cơ quan thuế và cơ quan chính phủ sẽ hợp tác nên bạn không cần phải tự khai thuế cư trú. Tuy nhiên, nếu bạn không nộp tờ khai thuế cuối cùng, bạn sẽ không thể phối hợp với những người khác và sẽ phải nộp tờ khai thuế cư trú riêng.

Sẽ bị áp thuế bổ sung nếu không khai báo

Nếu bạn không nộp tờ khai thuế cuối cùng trước ngày đến hạn và còn các khoản thuế phải nộp thì thuế bổ sung do không nộp hồ sơ sẽ được áp dụng. Nếu bị phát hiện qua kiểm toán thuế, tiền thuế bổ sung 15% thuế thu nhập sẽ được áp dụng cho số thuế thu nhập lên tới 500.000 yên và 20% thuế thu nhập sẽ được áp dụng cho phần vượt quá 500.000 yên. Nếu bạn tự nguyện nộp thuế trước khi được cơ quan thuế thông báo thì mức thuế sẽ giảm xuống còn 5%. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn chưa nộp tờ khai thuế, hãy nộp thuế trước khi cơ quan thuế phát hiện ra.

Ví dụ: Nếu số tiền thuế ban đầu là 1 triệu yên

▼ Nếu tự nguyện nộp tờ khai thuế sau thời hạn trước khi được chỉ định thì số tiền bị phạt sẽ là: 1 triệu yên x 5% = 50.000 yên

▼Nếu bạn nộp tờ khai thuế sau thời hạn sau khi bị phát hiện trong quá trình kiểm tra thuế thì số tiền bị phạt sẽ là: 500.000 yên x 15% + 500.000 yên x 20% = 175.000 yên

Có thể bị đánh thuế 2 lần

Nếu bạn không nộp tờ khai thuế cuối cùng và bị xác định rằng bạn đang cố ý trốn thuế, bạn sẽ phải chịu thêm khoản thuế bổ sung nặng nề. Cụ thể, điều này áp dụng cho trường hợp hạch toán trùng hoặc làm sai lệch chứng từ kế toán. Số tiền này sẽ là 40% số thuế phải nộp thay cho phần thuế bổ sung không khai báo.

Thuế quá hạn được áp dụng

Thuế quá hạn là thuế hình sự được áp dụng khi bạn không thanh toán đầy đủ trước thời hạn thanh toán, mặc dù bạn phải chịu thuế. Thuế sẽ được tự động áp dụng tùy thuộc vào số ngày tính từ ngày sau thời hạn thanh toán hợp pháp cho đến ngày thanh toán. Số tiền thuế phải nộp khác nhau tùy thuộc vào số tiền và thời gian nợ quá hạn và phương pháp tính toán được liệt kê trên trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia.

4. Thủ tục và phương pháp nộp hồ sơ quyết toán thuế cuối kỳ

Sau đây là các bước từ chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp thuế.

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết

 • Bản gốc phiếu thuế khấu trừ (nếu bạn có thu nhập từ việc làm)
 • Bản kê khai khấu trừ chi phí y tế (nếu được khấu trừ chi phí y tế)
 • Giấy chứng nhận khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ và phí bảo hiểm động đất
 • Nhận tiền quyên góp (bao gồm thuế quê hương)

Các tài liệu đính kèm như phiếu khấu trừ thuế phải được dán vào giá tài liệu đính kèm và nộp cùng với tờ khai thuế cuối cùng. Có thể tải xuống bảng tài liệu đính kèm từ trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia.

Bước 2: Nhận tờ khai thuế cuối cùng

Có 2 loại tờ khai thuế cuối cùng, A và B, khác nhau tùy thuộc vào loại thu nhập bạn đang báo cáo.

Tờ khai Mẫu A được sử dụng bởi những người chỉ nhận thu nhập từ tiền lương, lương hưu công cộng, thu nhập linh tinh khác, thu nhập tạm thời và những người không phải nộp thuế ước tính. Thật dễ dàng để điền vào vì có ít mục. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng loại B bất kể loại thu nhập, nhưng nó thường được sử dụng bởi các cá nhân tự kinh doanh và những người có thu nhập từ bất động sản. Cả hai biểu mẫu đều có thể lấy tại cơ quan thuế hoặc tải xuống từ trang web của Cơ quan Thuế Quốc gia.

Bước 3: Lập tờ khai thuế cuối cùng

Các bước chính để hoàn thành tờ khai thuế như sau:

 1. Nhập địa chỉ, tên
 2. Tính toán và nhập số tiền thu nhập
 3. Tính và nhập khoản khấu trừ thu nhập
 4. Tính và nhập số thuế thu nhập
 5. Thông báo chậm nộp và vào địa điểm nhận hoàn thuế
 6. Nhập thông tin liên quan đến thuế cư trú và thuế kinh doanh

Tùy theo nội dung tờ khai có thể cần thêm các tài liệu bổ sung như phụ lục, bảng tính.

Bước 4: Nộp tờ khai thuế cuối cùng cho cơ quan thuế

Có 3 cách chính để nộp tờ khai thuế:

 1. Giao tận tay tại quầy cơ quan thuế
 2. Gửi thư
 3. Gửi qua Thuế điện tử

Nếu bạn muốn nộp thuế tận nơi, vui lòng đến cơ quan thuế trong giờ làm việc (8h30 sáng đến 5h chiều các ngày trong tuần). Nếu bạn chọn gửi qua đường bưu điện, hãy gửi bộ tài liệu khai thuế cuối cùng đầy đủ bằng thư đến cơ quan thuế ở khu vực pháp lý của bạn. Có hiệu lực đến hết thời hạn nộp hồ sơ. Ngoài ra, e-Tax là một hệ thống cho phép bạn hoàn thành tờ khai thuế cuối cùng và nộp thuế trực tuyến. Để sử dụng dịch vụ này, trước tiên bạn phải gửi thông báo bắt đầu khai thuế điện tử tại cơ quan thuế địa phương. Bạn có thể tìm thấy thời gian sẵn sàng chi tiết trên “Lịch sẵn có” của trang web Thuế điện tử.

Bước 5: Nộp thuế

Nếu bạn cần nộp thuế sau khi nộp tờ khai thuế cuối cùng, hãy nộp chúng trước thời hạn. Bạn có thể chọn một trong ba phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản từ tài khoản tiết kiệm và nộp thuế điện tử qua e-Tax.

5. Phải làm gì nếu quên khai thuế hoặc chưa khai thuế trong một thời gian dài

Tùy thuộc vào từng người, có thể có những lúc hoàn cảnh gia đình hoặc công việc khiến họ không thể khai báo đúng thời hạn. Cuối cùng, LocoBee sẽ giải thích cách nộp tờ khai thuế sau thời hạn và cách giải quyết các tờ khai thuế trong quá khứ.

Nộp tờ khai quá hạn

Ngay cả khi bạn không thể khai thuế trước thời hạn vì lý do nào đó hoặc nếu bạn không khai thuế vì bạn không biết cần phải nộp thuế, bạn vẫn có thể làm như vậy bằng cách khai thuế sau thời hạn. Việc nộp đơn sau thời hạn có những bất lợi, chẳng hạn như “khoản khấu trừ đặc biệt 100.000 yên đối với tờ khai màu xanh ” và “thuế bổ sung đối với trường hợp không nộp đơn và thuế trễ ”, nhưng có khả năng bạn sẽ nhận được hoàn tiền nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Ngoài ra còn có những ưu điểm như không bị áp thuế bổ sung nếu không khai báo. Để giảm thiểu hình phạt, hãy khai báo đủ và đúng thời hạn.

Nộp tờ khai thuế hồi tố trong 5 năm qua

Ngay cả sau khi hết thời hạn khai thuế cuối cùng, bạn vẫn có thể điều chỉnh số tiền thuế về đúng số tiền trong vòng 5 năm. Đây được gọi là “yêu cầu sửa đổi” và chỉ có thể thực hiện được khi số tiền chịu thuế cuối cùng thay đổi. Nếu bạn đã khai báo ít thuế hơn, bạn sẽ cần phải nộp “bản khai sửa chữa” và nếu bạn được hoàn lại tiền, bạn sẽ cần phải nộp “bản khai hoàn thuế”. Nếu cuộc kiểm tra thuế cho thấy bạn chưa nộp tờ khai thuế, bạn có thể bị phạt, vì vậy điều quan trọng là bạn phải hành động càng sớm càng tốt.

Hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không khai thuế và chuẩn bị càng sớm càng tốt. Nếu bạn có nhiều công việc bán thời gian hoặc kiếm thu nhập từ nhiều công việc phụ, bạn có thể phải khai thuế. Nếu bạn không nộp tờ khai thuế, bạn có thể bị phạt và nếu bạn được hưởng các khoản khấu trừ cho chi phí y tế, thế chấp, quyên góp, bạn có thể sẽ bị mất tiền. Hãy lưu ý thời hạn nộp hồ sơ và chuẩn bị sớm.