Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Tìm hiểu về bảo hiểm tại Nhật thông qua ví dụ cụ thể

Đối với gia đình có 3 người: chồng (30 tuổi), vợ (30 tuổi) và con (0 tuổi), nếu có chuyện gì xảy ra với người chồng, hãy cùng ước tính số tiền trợ cấp tử tuất mà người vợ sẽ cần cho đến khi đến tuổi 65.

Trường hợp gia đình chỉ có 1 người đi làm

Điều kiện

 • Chồng: 30 tuổi (nhân viên văn phòng), vợ: 30 tuổi (nội trợ), con: 0 tuổi
 • Chi phí sinh hoạt của gia đình: 200.000 yên
 • Tiền thuê nhà: 100.000 yên/tháng
 • Chi phí giáo dục cho trẻ em: 10 triệu yên cho mỗi trẻ
 • Chi phí tang lễ: 2 triệu yên
 • Số tiền trợ cấp cho người còn sống: 130.000 yên mỗi tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi và 50.000 yên mỗi tháng đối với góa phụ trung niên và người già sau 18 tuổi.

Giả sử nguy cơ mất thu nhập không thể xảy ra, sau đây là số tiền bảo hiểm cần thiết trong 35 năm với giả định tuổi nghỉ hưu dự kiến ​​là 65 thì

Chi tiêu tổng

 • Chi phí sinh hoạt: 84 triệu yên
 • Thuê nhà: 42 triệu yên
 • Chi phí giáo dục: 10 triệu yên
 • Chi phí tang lễ: 2 triệu yên

Tổng cộng: 138 triệu yên

Thu nhập tổng

 • Lương hưu của người còn sống (Góa phụ trung niên và người già): 38,28 triệu yên
 • Trợ cấp trẻ em: 2 triệu yên

Tổng cộng 40,28 triệu yên = số tiền bảo hiểm bắt buộc

Phí bảo hiểm hàng tháng

 • Bảo hiểm đảm bảo thu nhập lương hưu 230.000 yên mỗi tháng (65 tuổi) (Tổng số tiền nhận được ngay sau hợp đồng: 96,6 triệu yên): 8.027 yên
 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời 2 triệu yên (trả ở tuổi 65): 4.210 yên

Tổng cộng 12.237 yên

Theo kết quả ở trên, rõ ràng nếu người vợ không đi làm ngay cả sau khi chồng qua đời thì sẽ thiếu hụt một khoản đáng kể là 97,72 triệu yên. Có thể chuẩn bị cho sự thiếu hụt này thông qua bảo hiểm tử vong. Khi mua bảo hiểm theo số tiền bảo hiểm cần, số tiền bảo hiểm mua càng cao thì phí bảo hiểm sẽ càng cao. Để giảm bớt gánh nặng phí bảo hiểm, bạn có thể chọn bảo hiểm có kỳ hạn, giảm phí bảo hiểm bằng cách giới hạn thời gian bảo hiểm, chẳng hạn như cho đến khi người chồng đến tuổi nghỉ hưu và không có thu nhập, hoặc bằng cách giảm phí bảo hiểm bằng cách giảm số tiền bảo hiểm theo thời gian. Bảo hiểm bảo vệ thu nhập là một lựa chọn có thể giảm phí bảo hiểm.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ trọn đời cung cấp bảo hiểm trọn đời cho chi phí tang lễ, đây là những chi phí không thể dự đoán trước trong một khoảng thời gian nhất định nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Trong số 97,72 triệu yên được yêu cầu làm số tiền bảo hiểm bắt buộc, 2 triệu yên đầu tiên được dành cho chi phí tang lễ thông qua bảo hiểm nhân thọ trọn đời và số tiền bảo hiểm bảo vệ thu nhập được ấn định để chi trả cho 95,72 triệu yên còn lại (ở tuổi 30). Thời gian đóng bảo hiểm kéo dài đến khi người chồng đủ 65 tuổi nghỉ hưu. Bảo hiểm bảo vệ thu nhập là hợp lý vì số tiền bảo hiểm giảm dần cũng như số tiền bảo hiểm bắt buộc giảm dần khi đứa trẻ lớn lên.

Nếu vợ/chồng tự kinh doanh, số tiền bảo hiểm bắt buộc sẽ thay đổi. Trong những điều kiện tương tự, nếu nghề nghiệp của người chồng là tự kinh doanh, anh ta sẽ chỉ nhận được lương hưu cơ bản dành cho người còn sống, do đó, thu nhập dự kiến ​​của hộ gia đình trong trường hợp khẩn cấp khó xảy ra sẽ khác.

Nếu người chồng nói trên là nhân viên công ty thì số tiền trợ cấp cho người còn sống được nhận là khoảng 38.280.000 yên (lương hưu cơ bản cho người còn sống + trợ cấp phúc lợi cho người còn sống + phụ cấp cho góa phụ trung niên và người già), nhưng nếu người chồng tự kinh doanh thì chỉ có trợ cấp cơ bản cho người còn sống đã nhận được lương hưu, tổng số tiền sẽ vào khoảng 18,1 triệu yên. Lưu ý rằng số tiền bảo hiểm cần thiết sẽ tăng lên tương ứng.

Lương hưu của người còn sống nếu chồng là nhân viên công ty:

Trợ cấp cơ bản cho người còn sống + Trợ cấp phúc lợi cho người còn sống + Bổ sung cho góa phụ trung niên và người cao tuổi: Khoảng 38,28 triệu yên

Lương hưu của người còn sống nếu người chồng tự kinh doanh:

Lương hưu cơ bản cho người còn sống: khoảng 18,1 triệu yên

Ngoài ra, khi vợ và con của người được bảo hiểm già đi, thời hạn bảo hiểm sẽ ngắn hơn và số tiền bảo hiểm sẽ nhỏ hơn. Nếu bạn mua bảo hiểm giáo dục để trang trải chi phí giáo dục cho con mình, bạn sẽ cần điều chỉnh số tiền trợ cấp tử tuất vì có khả năng phạm vi bảo hiểm sẽ chồng chéo.

Trường hợp có thu nhập kép

Điều kiện

 • Chồng: 30 tuổi (nhân viên văn phòng), vợ: 30 tuổi (nhân viên văn phòng), con: 0 tuổi
 • Chi phí sinh hoạt của gia đình còn sống sẽ là : 200.000 yên.
 • Tiền thuê nhà: 100.000 yên/tháng
 • Chi phí giáo dục cho trẻ em: 10 triệu yên cho mỗi trẻ
 • Chi phí tang lễ: 2 triệu yên
 • Thu nhập của vợ là: 150.000 yên mỗi tháng (tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi)
 • Số tiền trợ cấp cho người còn sống là: 130.000 yên mỗi tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi và 50.000 yên mỗi tháng đối với góa phụ trung niên và người già

Giả sử nguy cơ mất thu nhập không thể xảy ra, hãy cùng tính toán số tiền bảo hiểm cần thiết trong 35 năm cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định là 65.

Chi tiêu tổng

 • Chi phí sinh hoạt: 84 triệu yên
 • Thuê nhà: 42 triệu yên
 • Chi phí giáo dục: 10 triệu yên
 • Chi phí tang lễ: 2 triệu yên

Tổng cộng 138 triệu yên

Thu nhập tổng

 • Thu nhập của vợ: 54 triệu yên
 • Lương hưu của người còn sống (Góa phụ trung niên và người già): 38,28 triệu yên
 • Trợ cấp trẻ em: 2 triệu yên

Tổng cộng: 94,28 triệu yên = số tiền bảo hiểm bắt buộc

Phí bảo hiểm hàng tháng

 • Bảo hiểm đảm bảo thu nhập: Lương hưu 100.000 yên mỗi tháng (65 tuổi)
 • (Tổng số tiền nhận được ngay sau hợp đồng: 42 triệu yên): 3.550 yên
 • Bảo hiểm nhân thọ trọn đời 2 triệu yên (trả ở tuổi 65): 4.210 yên

Tổng cộng: 7.760 yên

Theo kết quả kiểm tra trên, rõ ràng ngay cả khi người vợ làm nhân viên văn phòng thì thu nhập của cô ấy cũng sẽ vào khoảng 43,72 triệu yên. Có thể chuẩn bị cho sự thiếu hụt này thông qua bảo hiểm tử vong. Khi mua bảo hiểm theo số tiền bảo hiểm bạn cần, số tiền bảo hiểm bạn mua càng cao thì phí bảo hiểm sẽ càng cao.

Để giảm bớt gánh nặng phí bảo hiểm, bạn có thể chọn bảo hiểm có kỳ hạn, giảm phí bảo hiểm bằng cách giới hạn thời gian bảo hiểm, chẳng hạn như cho đến khi người chồng đến tuổi nghỉ hưu và không có thu nhập, hoặc bằng cách giảm phí bảo hiểm bằng cách giảm số tiền bảo hiểm. bảo hiểm theo thời gian. Bảo hiểm bảo vệ thu nhập là một lựa chọn có thể giảm phí bảo hiểm.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ trọn đời cung cấp bảo hiểm trọn đời cho chi phí tang lễ, đây là những chi phí không thể dự đoán trước trong một khoảng thời gian nhất định nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Trong số 43,72 triệu yên được yêu cầu làm số tiền bảo hiểm bắt buộc, 2 triệu yên đầu tiên được dành cho chi phí tang lễ thông qua bảo hiểm nhân thọ trọn đời và số tiền bảo hiểm bảo vệ thu nhập được ấn định để chi trả cho 41,72 triệu yên còn lại (ở tuổi 30). Thời gian đóng bảo hiểm kéo dài đến khi chồng đủ 65 tuổi nghỉ hưu. Bảo hiểm bảo vệ thu nhập là hợp lý vì số tiền bảo hiểm giảm dần cũng như số tiền bảo hiểm bắt buộc giảm dần khi đứa trẻ lớn lên.

Nếu chồng tự kinh doanh, số tiền bảo hiểm bắt buộc sẽ thay đổi. Trong những điều kiện tương tự, nếu nghề nghiệp của người chồng là tự kinh doanh, người chồng sẽ chỉ nhận được lương hưu cơ bản dành cho người còn sống, do đó, thu nhập dự kiến ​​của hộ gia đình trong trường hợp khẩn cấp sẽ khác.

Nếu người chồng nói trên là nhân viên công ty thì số tiền trợ cấp cho người còn sống được nhận là khoảng 38.280.000 yên (lương hưu cơ bản cho người còn sống + trợ cấp phúc lợi cho người còn sống + phụ cấp cho góa phụ trung niên và người già), nhưng nếu người chồng tự kinh doanh thì chỉ có trợ cấp cơ bản cho người còn sống đã nhận được lương hưu, tổng số tiền sẽ vào khoảng 18,1 triệu yên. Xin lưu ý rằng số tiền bảo hiểm cần thiết sẽ tăng lên tương ứng.

Lương hưu của người còn sống nếu chồng là nhân viên công ty:

Trợ cấp cơ bản cho người còn sống + Trợ cấp phúc lợi cho người còn sống + Bổ sung cho góa phụ trung niên và người cao tuổi: Khoảng 38,28 triệu yên

Lương hưu của người còn sống nếu người chồng tự kinh doanh:

Lương hưu cơ bản cho người còn sống: Khoảng 18,1 triệu yên

Ngoài ra, khi vợ và con già đi, thời hạn bảo hiểm sẽ ngắn hơn và số tiền bảo hiểm sẽ nhỏ hơn. Nếu bạn mua bảo hiểm giáo dục để trang trải chi phí giáo dục cho con mình, bạn sẽ cần điều chỉnh số tiền trợ cấp tử tuất vì có khả năng phạm vi bảo hiểm sẽ chồng chéo.