Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

Tỉnh Kochi và tỉnh Lâm Đồng hợp tác tăng cường đảm bảo nguồn nhân lực Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm tỉnh Kochi và ký kết bản ghi nhớ với Thống đốc Shoji Hamada. Toàn tỉnh Lâm Đồng có dân số khoảng 1,33 triệu người. Nằm ở vùng cao nguyên phía nam Việt Nam, các ngành công nghiệp chính là nông nghiệp như trồng hoa và du lịch. Mối liên hệ với tỉnh Kochi đã được thiết lập qua một nhóm công tác được cử đi vào tháng 8 năm 2022.

Tỉnh Kochi, Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Lâm Đồng về trao đổi nhân lực nhằm tăng cường tiếp nhận lao động từ Việt Nam. Điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu lao động do dân số giảm ở Nhật. Đây là lần đầu tiên tỉnh Kochi ký biên bản ghi nhớ với một đô thị ở nước ngoài. Trong tương lai, ngoài việc hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật, tỉnh sẽ tăng cường thúc đẩy sự hấp dẫn của mình đến với đất nước Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, có 3.783 người nước ngoài làm việc tại tỉnh Kochi. Trong số đó có 1.482 người Việt Nam, nhưng chỉ một số ít là người tỉnh Lâm Đồng. Dựa trên bản ghi nhớ, tỉnh Kochi đang thúc đẩy chấp nhận người lao động trong các ngành công nghiệp chính như nông nghiệp và hy vọng rằng trong tương lai sẽ là lĩnh vực du lịch. Tỉnh Lâm Đồng cho biết họ quan tâm đến nông nghiệp thông minh của tỉnh Kochi.

Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8, một đoàn công tác trao đổi kinh tế khoảng 40 người, bao gồm cả các công ty tư nhân sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến thăm. Ngoài việc thảo luận về việc thành lập các tổ chức giáo dục tiếng Nhật trong tỉnh Lâm Đồng với sự hỗ trợ của tỉnh Kochi, họ cũng sẽ đến thăm các công ty địa phương.

Trong năm tài chính 2021, tỉnh Kochi đã xây dựng chiến lược đảm bảo và thúc đẩy sự tham gia của lao động nước ngoài nhằm nỗ lực thúc đẩy việc chấp nhận người nước ngoài trong bối cảnh dân số giảm, tạo ra một môi trường dễ dàng cho người nước ngoài sinh sống. Việt Nam là một trong những quốc gia mục tiêu, cùng với Ấn Độ và các quốc gia khác.