Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

[Tokyo] Điều kiện nhận trợ cấp 5000 yên mỗi tháng cho trẻ em dưới 18 tuổi

Từ 1/9/2023, chính quyền thành phố Tokyo sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký “Hỗ trợ 018” để cấp 5.000 yên mỗi tháng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu không nộp đơn thì sẽ không thể nhận được trợ cấp.

Không giới hạn thu nhập, chuyển khoản vào tháng 1 năm 2024

Khoảng 2 triệu người từ 0 đến 18 tuổi sống ở Tokyo đủ điều kiện và không có hạn chế về thu nhập. Nếu người giám hộ đăng ký trước 15/12/2023, số tiền năm 2023 sẽ được chuyển vào tài khoản đăng ký vào tháng 1/2023. Đơn đăng ký sẽ tiếp tục được chấp nhận sau ngày 16/12/2023 và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện riêng. Đối với trẻ em sinh trong năm tài chính 2023 và trẻ em chuyển đến hoặc chuyển đi sẽ chỉ được nhận số tiền ứng với thời gian cư trú.

Chi phí giáo dục trung bình hàng tháng của mỗi hộ gia đình ở Tokyo cao hơn mức trung bình toàn quốc nên các phúc lợi sẽ bù đắp cho khoản chênh lệch. Các chi phí liên quan trị giá 126,1 tỷ yên được đưa vào ngân sách cho năm tài chính này. Việc thực hiện từ năm 2024 trở đi vẫn chưa được quyết định.

Trang web “Hỗ trợ 018”

Quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến từ Trang web cổng thông tin hỗ trợ Tokyo 018 sẽ mở từ 12:00 ngày 1/9/2023. Chính quyền Thủ đô Tokyo có kế hoạch gửi tờ rơi và hướng dẫn đăng ký trực tuyến riêng cho những người đủ điều kiện, nhưng việc đăng ký có thể được thực hiện ngay cả trước khi hướng dẫn đến.

Nếu người giám hộ không thể đăng ký trực tuyến thì có thể đăng ký qua giấy tờ gửi bưu điện. Để nhận được giấy này cần liên hệ với tổng đài để nhận mẫu đơn đăng ký đặc biệt qua đường bưu điện. Ngoài ra, chính quyền thành phố Tokyo đang kêu gọi người dân thận trọng với lý do có khả năng xảy ra các vụ lừa đảo lợi dụng sự hỗ trợ của 018.

Mọi thắc mắc được tiếp nhận tại Tổng đài Hỗ trợ Phúc lợi Tokyo 018, điện thoại: 0570 (082) 018.

Tổng đài sẽ mở cửa từ 9:00 đến 18:00 từ 1/9/2023. Cho đến ngày 31 tháng 8, số điện thoại tổng đài tiếp nhận yêu cầu các ngày trong tuần theo số 03-5321-1111 (máy lẻ 32-645, 32-646) từ 9:00 đến 17:45 .