Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

ĐƠN HÀNG / Đơn hàng nam

Tuyển 9 nam đường ống

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Đường ống

Lương cơ bản: 184,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 9 nam thi công giàn giáo

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Thi công giàn giáo

Lương cơ bản: 184,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 1 nam lái máy công trình

Nơi làm việc : Osaka

Nghành nghề : Lái máy công trình

Lương cơ bản: 170,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nam chăn nuôi

Nơi làm việc : Kagoshima

Nghành nghề : Chăn nuôi

Lương cơ bản: 160,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 4 nam cốt thép

Nơi làm việc : Saitama

Nghành nghề : Cốt thép

Lương cơ bản: 160,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nam ốp lát gạch

Nơi làm việc : Tokyo

Nghành nghề : Ốp lát gạch

Lương cơ bản: 177,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nam lắp đặt thiết bị làm lạnh

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Lắp đặt thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí

Lương cơ bản: 180,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 4 nam kỹ sư xây dựng

Nơi làm việc : Ibaraki

Nghành nghề : Kỹ sư xây dựng

Lương cơ bản: 240,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nam mộc nội thất

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Mộc nội thất

Lương cơ bản: 170,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nam lái máy công trình

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Láy máy công trình

Lương cơ bản: 175,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 4 nam kỹ sư xây dựng

Nơi làm việc : Kanagawa

Nghành nghề : Kỹ sư công trình

Lương cơ bản: 205,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 2 nam công trình chống thấm

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Gia công chống thấm

Lương cơ bản: 180,000 Yên

CHI TIẾT