Hotline: 0352 666 862
Email: info@mvgs.vn

Tìm kiếm

ĐƠN HÀNG / Đơn hàng nữ

Tuyển 3 nữ nghiệp vụ khách sạn

Nơi làm việc : Okinawa

Nghành nghề : Nghiệp vụ khách sạn

Lương cơ bản: 154,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 12 nữ sản xuất linh kiện điện tử

Nơi làm việc : Fukushima

Nghành nghề : Sản xuất linh kiện điện tử

Lương cơ bản: 145,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 3 nữ chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt

Nơi làm việc : Oita

Nghành nghề : Chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt

Lương cơ bản: 142,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 2 nữ điều dưỡng

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Điều dưỡng

Lương cơ bản: 175,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 2 nữ may quần áo

Nơi làm việc : Miyazaki

Nghành nghề : May trang phục phụ nữ trẻ em

Lương cơ bản: 154,459 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 3 nam & nữ chế biến thủy sản

Nơi làm việc : Hokkaido

Nghành nghề : Chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt

Lương cơ bản: 164,148 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nữ nông nghiệp – cây trồng

Nơi làm việc : Fukuoka

Nghành nghề : Nông nghiệp – cây trồng

Lương cơ bản: 160,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 6 nữ sản xuất nhựa

Nơi làm việc : Gunma

Nghành nghề : Sản xuất nhựa

Lương cơ bản: 164,667 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 9 nữ may quần áo

Nơi làm việc : Saga

Nghành nghề : May quần áo

Lương cơ bản: 167,640 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 3 nữ chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt

Nơi làm việc : Hokkaido

Nghành nghề : Chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt

Lương cơ bản: 157,672 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 15 nữ chế biến thực phẩm

Nơi làm việc : Fukuoka, Kumamoto

Nghành nghề : Chế biến thực phẩm

Lương cơ bản: 155,000 Yên

CHI TIẾT

Tuyển 8 nữ may trang phục phụ nữ và trẻ em

Nơi làm việc : Miyazaki

Nghành nghề : May trang phục phụ nữ và trẻ em

Lương cơ bản: 154,459 Yên

CHI TIẾT